Условия за ползване

С приемането на настоящите общи условия,ползвателя дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие,до евентуалната му изрична писмена отмяна,предоставените от него лични данни ще бъдат записвани и съхранявани,обработвани и използвани от "Стеланто" ЕООД,включително,но не само:дружества извършващи куриерски услуги,банки и др.,за целите изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока.